۱ ۴ , ۵ ۴ ۰
اصول‌ روش‌ اسلام‌ در توزيع‌ ثروت‌ (۶)
تعداد مشاهده :‌ ۳۲۰۹
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۷۳-۶۳
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
در قسمت‌ اول‌ این‌ مباحث‌ یادآور شدیم‌ که‌ علم‌ اقتصاد علمی‌ است‌ کاملاً‌ جوان‌ و اصول‌ این‌ علم‌ به‌ تازگی‌ مدون‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مباحث‌ علمی‌ درآمده‌ است. از این‌ رو وقتی‌ از روش‌ اسلام‌ در توزیع‌ ...
‌تجارت‌ و ارزش‌ اضافي‌ (۵)
تعداد مشاهده :‌ ۸۷۵۶
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۶۲-۵۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌مارکس‌ برای‌ نامشروع‌ شمردن‌ تجارت، بیانی‌ مخصوص‌ دارد که‌ در آن‌ به‌ وجود آمدن‌ ارزش‌ اضافی‌ را در تجارت‌ اثبات‌ می‌کند. برای‌ توضیح‌ این‌ مسئله‌ مطلبی‌ را به‌ عنوان‌ مقدمه‌ از کتاب‌ کاپیتال‌ نقل‌ م...
‌ارزش‌ اضافي‌ (۴)
تعداد مشاهده :‌ ۱۶۷۹
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۵۵-۵۱
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌اکنون‌ مشکل‌ ارزش‌ اضافی‌ را با توجه‌ به‌ کتاب‌ کاپیتال‌ بررسی‌ می‌کنیم. می‌دانیم‌ که‌ ارزش‌ یک‌ کالا به‌ وسیله‌ مقدار کاری‌ که‌ برای‌ ایجاد آن‌ صرف‌ شده‌ معین‌ می‌شود. پس‌ بر ماست‌ که‌ کار متراکم‌ د...
‌توزيع‌ ثروت‌ (۳)
تعداد مشاهده :‌ ۲۷۷۰
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۴۹-۴۱
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
«بهای‌ بازاری‌ فقط‌ مقدار متوسط‌ کار اجتماعی‌ مورد لزوم‌ در شرایط‌ متوسط‌ تولید را بیان‌ می‌کند.» هرچند دیده‌ می‌شود که‌ بهای‌ یک‌ کالا در بازار بالا و پایین‌ می‌رود، ولی‌ این‌ نوسانات‌ و تفاوت‌ قیمت‌...
‌افزايش‌ ثروت‌ (۲)
تعداد مشاهده :‌ ۲۱۲۷
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۴۲-۳۷
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌آیا ثروت‌ رو به‌ زیادی‌ می‌رود؟ ‌در پاسخ‌ سؤ‌ال‌ اول‌ در فصل‌ نخست‌ دانستیم‌ که‌ کار را نمی‌توان‌ تنها عامل‌ تعیین‌کننده ارزش‌ دانست. ولی‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ در بیشتر موارد کار با طبیعت‌ ایجاد ثروت...
‌كار تعيين‌كنندۀ‌ ارزش‌ (۱)
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۸۱
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۲۱۷-۱۹۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌علم‌ اقتصاد، هرچند اکنون‌ در شمار یکی‌ از مهم‌ترین‌ و مؤ‌ثرترین‌ مسائل‌ علوم‌ اجتماعی‌ است، ولی‌ علمی‌ است‌ کاملاً‌ جدیدالتأسیس‌ که‌ مبانی‌ و اصول‌ آن‌ فقط‌ از چهار پنج‌ قرن‌ به‌ این‌ طرف‌ تدوین‌ و ب...
‌اسلام‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ و اقتصادی
تعداد مشاهده :‌ ۶۲۹۳
تعداد نظرات : ۱
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۲۱۷-۱۹۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: سید غلامحسین موسوی
سخنرانی‌ امام‌ موسی‌ صدر در نهمین‌ همایش‌ اندیشه اسلامی‌ «ملتقی‌ الفکر الاسلامی‌» که‌ در تلمسان‌ (یکی‌ از شهرهای‌ الجزایر) در تاریخ‌۲۶ ژوئیه۱۹۷۵ مطابق‌ با۱۷ تیر۱۳۵۴ برگزار شد. این‌ همایش‌ همه‌ساله‌ د...
‌ويژگي‌های حقوق‌ مالكيت‌ در اسلام‌
تعداد مشاهده :‌ ۳۷۸۰
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۹۱-۸۵
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌در ابتدا باید بگویم‌ که‌ اقتصاد، امروزه، در دو معنی‌ به‌ کار می‌رود: علم‌ اقتصاد، و مکتب‌ اقتصادی. علم‌ اقتصاد از علوم‌ جدید است‌ که‌ اخیراً‌ ایجاد و برای‌ آن‌ قواعدی‌ وضع‌ و کتبی‌ درباره آن‌ نوشته‌ ...
تفکیک‌ناپذیری احکام اقتصادی اسلامی
تعداد مشاهده :‌ ۲۲۴۸
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۱۶۰-۱۴۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
بی‌شک همه می‌دانیم که علم اقتصاد از علوم جدید است. اما آدمی می‌تواند از احکام گوناگون اسلام، مکتبی اقتصادی کشف کند. به بیان دیگر، با نگاه به مکاتب اقتصادی جدید، در می‌یابیم که اسلام راه روشنی در اقتصا...
‌نظریه ارزش‌
تعداد مشاهده :‌ ۳۹۲۴
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۱۷۱-۱۶۱
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
‌در مباحث‌ گذشته‌ به‌ این‌ نکته‌ رسیدیم‌ که‌ تعریف‌ و تعیین‌ ارزش‌ بسیار ضروری‌ است. چرا ارزش‌ و نظریه ارزش‌ و آرای‌ مختلف‌ را در این‌ باره‌ بررسی‌ می‌کنیم؟ زیرا در هنگام‌ برشمردن‌ عناصر اولیه تولید م...
صفحه 1 از 2
   
   [1]  2  
   
   
 
سخنان برگزیده
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره اخلاق پیروزی را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده است،...
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
گلچینی از توصیه‌های بنت‌الهدی صدر به دختران را که در کتاب « جایگاه زن در اسلام » منتشر شده است، می‌خ...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره تحول و پیشرفت را که در کتاب «برای زندگی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره خانواده و تربیت را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده ا...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره امامت را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
ادامه مطالب