۱ ۴ , ۱ ۲ ۱
در راه وحدت مسلمانان
تعداد مشاهده :‌ ۲۶۹۵
تعداد نظرات : ۱
img
متن نامه امام موسى صدر به مفتى اهل سنت لبنان درباره راه‌های وحدت عملی مسلمانان شیعه و سنی
شیعه و دیگر فرق اسلامی
تعداد مشاهده :‌ ۱۷۲۷
تعداد نظرات : ۰
مصاحبۀ الحوادث با امام موسی صدر
img
کتاب ادیان در خدمت انسان، صص ۲۶۵-۲۸۴
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: گروه مترجمان مؤسسۀ امام موسی صدر
وقتی‌ وارد اتاقش‌ در ساختمان‌ مجلس‌ اعلا شدم، مشاور سیاسی‌ روزنامه‌ اطلاعات‌ ایران‌ آنجا بود. بعد از اینکه‌ مرا به‌ او معرفی‌ کرد، مهمان‌ ایرانی‌ گفت: روزنامه‌های‌ ایران‌ از الحوادث‌ خبرهای‌ بسیاری‌ ...
باید اسلام را با زبان امروزی و به شکلی علمی ارائه کرد
تعداد مشاهده :‌ ۱۰۲۰
تعداد نظرات : ۰
img
مستدرک مسیرة الامام السید موسی الصدر، صص 144-152
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
دیدگاه مذاهب اسلامی در مورد امکان یک‌پارچه کردن عید‌ها متفاوت است، ولی اخیراً اجتهاد، ما را به اتفاق نظر بیشتر علما، از همۀ مذاهب، برای یک‌پارچه کردن عید‌ها رسانده است.
آمده‌ام با اوهام مسلمانان مبارزه کنم
تعداد مشاهده :‌ ۱۶۹۷
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب مسیره الامام السید موسی الصدر، ج۲، صص ۸۸-۸۵
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مجید مرادی
هیچ ‌دینی ‌به ‌اندازه ‌اسلام ‌و هیچ جامعه‌ای همانند جامعه اسلامی به ‌زن ‌حرمت ‌ننهاده‌ است. منظورم‌ از اسلام، اسلام ‌حقیقی ‌است‌ که ‌در متون اسلامی ‌آمده است ‌و امکان ‌اجتهاد در آن ‌وجود دارد، نه‌ وض...
دیدار با امام موسی صدر
تعداد مشاهده :‌ ۱۳۸۵
تعداد نظرات : ۱
img
کتاب نای و نی، صص ۲۲۷-۲۴۰
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی
بنابر مطالعاتی‌ که‌ کرده‌ام‌ بیشتر اندیشمندان‌ این‌ قرن‌ از مؤ‌منان‌ به‌ خدا هستند، در حالی ‌که‌ در قرن‌ نوزدهم‌ این‌گونه‌ نبوده‌ است. مایلم‌ در این‌باره‌ نکاتی‌ را توضیح‌ دهم. انسان‌ در مقابل خداوند...
اصول‌ روش‌ اسلام‌ در توزيع‌ ثروت‌ (۶)
تعداد مشاهده :‌ ۲۴۰۲
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۷۳-۶۳
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
در قسمت‌ اول‌ این‌ مباحث‌ یادآور شدیم‌ که‌ علم‌ اقتصاد علمی‌ است‌ کاملاً‌ جوان‌ و اصول‌ این‌ علم‌ به‌ تازگی‌ مدون‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مباحث‌ علمی‌ درآمده‌ است. از این‌ رو وقتی‌ از روش‌ اسلام‌ در توزیع‌ ...
تفکیک‌ناپذیری احکام اقتصادی اسلامی
تعداد مشاهده :‌ ۱۶۱۲
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام، صص ۱۶۰-۱۴۹
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: مهدی فرخیان
بی‌شک همه می‌دانیم که علم اقتصاد از علوم جدید است. اما آدمی می‌تواند از احکام گوناگون اسلام، مکتبی اقتصادی کشف کند. به بیان دیگر، با نگاه به مکاتب اقتصادی جدید، در می‌یابیم که اسلام راه روشنی در اقتصا...
شیعه و تشیع
تعداد مشاهده :‌ ۱۷۳۶
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب ادیان در خدمت انسان، صص ۲۸۵-۳۰۶
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: گروه مترجمان مؤسسۀ امام موسی صدر
پنجمین‌ همایش‌ مجمع‌ پژوهش‌های‌ اسلامی‌ که‌ چند هفته‌ پیش‌ در قاهره‌ تشکیل‌ شد، فرصت‌ بسیار خوبی‌ به‌ وجود آورد تا برای‌ سؤ‌ال‌های‌ فوق‌ و برخی‌ سؤا‌ل‌های‌ دیگر، به‌ پاسخ‌های‌ رضایت‌بخش‌ و قانع‌کننده‌...
اسلام و خانواده در جامعه پيشرفته
تعداد مشاهده :‌ ۲۰۱۰
تعداد نظرات : ۰
img
مقاله امام موسی صدر برای همایش «اسلام و تنظیم خانواده»
 
سخنان برگزیده
گلچینی از توصیه‌های بنت‌الهدی صدر به دختران را که در کتاب « جایگاه زن در اسلام » منتشر شده است، می‌خ...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره تحول و پیشرفت را که در کتاب «برای زندگی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره خانواده و تربیت را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده ا...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره امامت را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
گلچینی از مقاله امام موسی صدر در مجله لبنانی العرفان را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
ادامه مطالب