۱ ۴ , ۰ ۵ ۶
موضوع
امامی در کلیسا
تعداد مشاهده :‌ ۱۰
تعداد نظرات : ۰
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ img
حورا صدر، مدیر موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
جلسه چهل و پنجم
تعداد مشاهده :‌ ۱۳
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ img
چهل و پنجمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
 تراز انسانی – تمدنی انقلاب اسلامی در خوانش امام موسی صدر
تعداد مشاهده :‌ ۵۶
تعداد نظرات : ۰
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ img
حجت‌الاسلام دکتر محمد علی میرزایی، عضو هیات علمی جامعة المصطفی العالمیه
مدیریت تفاوت‌ها در مقوله گفت‌وگو
تعداد مشاهده :‌ ۹۴
تعداد نظرات : ۰
شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ img
بررسی و تحلیل جایگاه تکثر در اندیشه گفت‌وگویی امام موسی صدر
جلسه چهل و چهارم
تعداد مشاهده :‌ ۲۸
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ img
چهل و چهارمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه چهل و چهارم
تعداد مشاهده :‌ ۲۶
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ img
چهل و چهارمین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه یازدهم
تعداد مشاهده :‌ ۲۵
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سومین دوره
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ img
یازدهمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه چهل و سوم
تعداد مشاهده :‌ ۲۵
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح سه
اولین دوره
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ img
چهل و سومین جلسۀ اولین دورۀ سطح سه سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه دهم
تعداد مشاهده :‌ ۴۹
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
دهمین دوره
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ img
دهمین جلسۀ دهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه دهم
تعداد مشاهده :‌ ۲۵
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح دو
سومین دوره
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ img
دهمین جلسۀ سومین دورۀ سطح دو سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
صفحه 1 از 45
   
   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10