۱ ۴ , ۱ ۱ ۶
موضوع
جایگاه اخلاق در همزیستی با پیروان ادیان و مذاهب در سیره امام موسی صدر
تعداد مشاهده :‌ ۳۱
تعداد نظرات : ۰
يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ img
می‌شود انسانی کاملاً در سنت اسلامی، دینی و شیعی ریشه داشته باشد و در عین حال با تفسیرهای مقبول و معمول و با منش صحیح، محبوب مردم شود.
جلسه سوم
تعداد مشاهده :‌ ۱۶
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ img
سومین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه چهارم
تعداد مشاهده :‌ ۱۴
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
دوره اول
سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ img
چهارمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
جلسه دوم
تعداد مشاهده :‌ ۱۷
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ img
دومین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
کاربردهای گفت‌وگو در زندگی اجتماعی
تعداد مشاهده :‌ ۹۹
تعداد نظرات : ۰
سه‌شنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۶ img
فاطمه صدرعاملی، عضو هیئت مدیره کانون‌ گفت‌وگوی موسسات امام موسی صدر
الگوی موفقی که امام موسی صدر از اسلام ارائه می‌کند
تعداد مشاهده :‌ ۷۲
تعداد نظرات : ۰
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ img
امام موسی صدر توانسته است الگوی قابل قبولی از اسلام در زمان حاضر عرضه کند؛ یعنی در جایی که اسلام متهم به ارتجاع است.
جلسه سوم
تعداد مشاهده :‌ ۴۰
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
دوره اول
سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ img
سومین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
امتداد روح مسیح
تعداد مشاهده :‌ ۱۲۳
تعداد نظرات : ۰
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ img
مهدی فیروزان
جلسه دوم
تعداد مشاهده :‌ ۶۴
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
دوره اول
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ img
دومین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
جلسه اول
تعداد مشاهده :‌ ۵۱
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
اولین دوره
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ img
اولین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
صفحه 1 از 47
   
   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10