۱ ۴ , ۱ ۴ ۸
موضوع
ویژگی‌های تفسیر امام موسی صدر
تعداد مشاهده :‌ ۹
تعداد نظرات : ۰
جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ img
مهدی فرخیان، کارشناس ارشد فلسفۀ دین
نماینده شیعه تمدنی در دوران معاصر
تعداد مشاهده :‌ ۲۲
تعداد نظرات : ۰
شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
بررسی نگاه معرفتی امام موسی صدر به سه لایۀ صلح پژوهی در اسلام
جلسه هشتم
تعداد مشاهده :‌ ۲۶
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
سه‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
هشتمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه ششم
تعداد مشاهده :‌ ۳۳
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
دوره اول
چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
ششمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
جلسه هفتم
تعداد مشاهده :‌ ۲۰
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
هفتمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه ششم
تعداد مشاهده :‌ ۳۲
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
ششمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
انسان «كرامت» دارد!
تعداد مشاهده :‌ ۷۶
تعداد نظرات : ۰
يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
محمدرضا زائرى، محقق، نویسنده و فعال فرهنگی *
جلسه پنجم
تعداد مشاهده :‌ ۴۶
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
يکشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ img
پنجمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه چهارم
تعداد مشاهده :‌ ۲۸
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - سطح یک
یازدهمین دوره
سه‌شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ img
چهارمین جلسۀ یازدهمین دورۀ سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر برگزار شد.
جلسه پنجم
تعداد مشاهده :‌ ۲۹
تعداد نظرات : ۰
سیر مطالعاتی امام صدر - رهیافت های اقتصادی
دوره اول
سه‌شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ img
پنجمین جلسۀ اولین دورۀ رهیافت های اقتصادی اسلام برگزار شد.
صفحه 1 از 48
   
   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10