۱ ۴ , ۲ ۹ ۶
 برای ما از استقلال چه مانده است؟
تعداد مشاهده :‌ ۳۶۴
تعداد نظرات : ۰
img
سخنرانی امام موسی صدر به مناسبت سالگرد استقلال لبنان در دانشگاه آمریکایی بیروت
شیعه و دیگر فرق اسلامی
تعداد مشاهده :‌ ۲۰۵۳
تعداد نظرات : ۰
img
گفت و گوی رونامه نگار روزنامۀ الحوادث با امام موسی صدر در محل مجلس اعلای شیعیان. محور اصلی این گفت و گو شیعه و دیگر فرق اسلامی بود.
من به جز جان خود چيزی ندارم و همان را به ميدان آورده‌ام تا برای وطن قربانی کنم
تعداد مشاهده :‌ ۱۶۶۱
تعداد نظرات : ۰
img
بیانیۀ اعتصاب غذا و تحصن امام موسی صدر در مسجد صفا که در اعتراض به جنگ های داخلی لبنان انجام شد.
کاش می‌توانستم همۀ محرومان را نجات دهم
تعداد مشاهده :‌ ۳۳۴۴
تعداد نظرات : ۲
img
مصاحبۀ امام موسی صدر با مجلۀ الیقظه کویت، شمارۀ ۳۸۴ به تاریخ ۱۹۷۵/۱/۱۳ که در مجلس اعلای شیعیان لبنان در حازمیه انجام شده است.
ساختن جامعه
تعداد مشاهده :‌ ۱۶۲۸
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب نای و نی، صص ۳۸۱-۳۸۶
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی
مجلس ‌بر این‌ بـاور است ‌که ‌این‌ خدمت‌ سربـازی ‌که ‌مدت آن یک ‌سال ‌برآورد شده ‌است، در طی ‌سه ‌سال‌ ‌اجرا شدنی ‌است، به‌گونه‌ای که ‌جوان ‌شانزده ساله، چهار ماه ‌سال ‌را از ۱۵ ژوئیه ‌تا ۱۵ اکتبر و، س...
شیعه و تشیع
تعداد مشاهده :‌ ۲۰۳۳
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب ادیان در خدمت انسان، صص ۲۸۵-۳۰۶
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: گروه مترجمان مؤسسۀ امام موسی صدر
پنجمین‌ همایش‌ مجمع‌ پژوهش‌های‌ اسلامی‌ که‌ چند هفته‌ پیش‌ در قاهره‌ تشکیل‌ شد، فرصت‌ بسیار خوبی‌ به‌ وجود آورد تا برای‌ سؤ‌ال‌های‌ فوق‌ و برخی‌ سؤا‌ل‌های‌ دیگر، به‌ پاسخ‌های‌ رضایت‌بخش‌ و قانع‌کننده‌...
اصالت ميهن ‏دوستى
تعداد مشاهده :‌ ۱۵۰۸
تعداد نظرات : ۰
img
کتاب نای و نی، صص ۴۳۵-۴۴۴
مؤلف: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی
تأ‌کید بر این‌ حقیقت‌ آشکار چندان‌ عجیب نیست، در حالی‌ که‌ بی‌مسئولیتی‌ و بی‌مبالاتی‌ برخی‌ از هم‌وطنانمان‌ را مشاهده‌ می‌کنیم. گویا گمان‌ می‌کنند که‌ در قرون‌ وسطا‌ زندگی‌ می‌کنند؛ زمانی‌ که‌ مردم‌ ...
 
سخنان برگزیده
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره اخلاق پیروزی را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده است،...
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
گلچینی از توصیه‌های بنت‌الهدی صدر به دختران را که در کتاب « جایگاه زن در اسلام » منتشر شده است، می‌خ...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره تحول و پیشرفت را که در کتاب «برای زندگی» منتشر شده است، می‌خوان...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره خانواده و تربیت را که در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده ا...
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
گلچینی از سخنان امام موسی صدر درباره امامت را که در کتاب «نای و نی» منتشر شده است، می‌خوانید.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
ادامه مطالب