۱ ۶ , ۷ ۵ ۴
منشور فعالیت‌های موسسه
موسسه امام صدر تشكلی غیردولتی و غیر انتفاعی است که
با تکیه بر منظومه فكری و عملی امام موسی صدر، به میثاق اخلاقی زیر پایبند است:
 • ایمان حقیقی به خداوند به عنوان اساس و ضمانِ تمام فعالیت های خود؛
 • ایمان به انسان و كرامت و آزادی او كه جنبه زمینی ایمان به خداوند است؛
 • ایمان به آموزه های اسلام و دین به عنوان راه نجات و آرامش و تعالی انسان معاصر؛
 • اعتقاد به عدالت آفریدگار و لزوم استقرار عدالت در زندگی فردی و اجتماعی انسان؛
 • اعتقاد به استحقاق انسان برای تعالی، آرامش و برخورداری از امكانات مادی و معنوی؛
 • اعتقاد به ظرفیت اسلام برای پاسخگویی به نیازهای جامعه انسانی و حل مشكلات جهان؛
 • اعتقاد به وظیفه انسان در صیانت از عناصر هستی و تعامل منسجم و هماهنگ او با كاروان هستی؛
 • اعتقاد به ضرورت تفاهم و تعامل میان پیروان ادیان الهی براساس اصل " كلمه سواء"؛
 • اعتقاد به گفتگو به عنوان راهكاری ضروری برای درك متقابل و مآلا توسعه تفاهم اجتماعی و كاهش بحران‌های جامعه بشری.
  اعضای مؤسسه برای تحقق اهداف خود که عبارتند از:
 • آزادی امام موسی صدر به عنوان مصداق التزام عملی به میثاق اخلاقی،
 • كشف مفاهیم بنیادین و تدوین و ترسیم الگوی فكری و عملی امام موسی صدر برای نیل جامعه بشری به سعادت پایدار؛
 • ایجاد بسترهای مناسب برای انتقال دانش و تجربه و تبادل نظر با سایر مؤسسات فرهنگی در ایران و جهان از جمله مرکز الامام موسی الصدر للابحاث والدراسات در لبنان، با تمام وجود تلاش می‌كنند.
"ما بر این باوریم كه با یاری پروردگار متعال و همكاری سایر نهادهای جامعه مدنی ، می‌توان به جهانی پویاتر ، شاداب‌تر و آگاه‌تر رسید؛ جهانی که ساکنان آن از نعمت عدالت و صلح برخوردار باشند و حفظ ارزش‌های والای بشری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد ."
ضرورت ها و انگیزه ها
امام موسی صدر کیست؟
عوامل موفقیت ایشان در رهبری شیعیان لبنان کدام‌ است؟
چرا حکومت لیبی ایشان را ربوده است؟
چرا ایشان هنوز در اسارت است؟
این پرسش‌های کلی چکیده همه سؤال‌ها و همدلی‌ها و همراهی‌های جامعه طی سه دهه گذشته است و پاسخگویی به پرسش‌های مذکور انگیزه تشکیل و علت وجودی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر است. در این پیوند مؤسسه در سال 1382 تحت شماره 15788 تأسیس شده و تمام فعالیت‌های آن برای تحقق دو هدف اصلی «پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و نجات ایشان» و «معرفی منظومه فکری و مجموعه اقدامات عملی امام» طراحی و اجرا شده است. همچنین مؤسسه در سال 1387 پروانه نشر خود را به شماره 8520 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته است. از آنجا که امام موسی صدر از نخستین رهبران جهان اسلام است که نظم و انضباط کاری و فعالیت تشکیلاتی را از سنت‌های الهی و شرط لازم برای موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی می‌داند، مؤسسه اهداف مندرج در اساسنامه خود را از طریق بخش‌های حقوقی، فرهنگی-پژوهشی، پشتیبانی و پردازش اطلاعات، تحقیق و توسعه، روابط عمومی و انتشارات تعقیب می‌کند.
دانلود بروشور دانلود بروشور موسسه
(PDF)