۱ ۴ , ۰ ۱ ۹
اخبار الگوی گفت و گو
اسقف اعظم ارامنه تهران و شمال ایران در نشستی در قم از شخصیت اهل گفت و گوی امام موسی صدر گفت.
۱۳۹۵/۰۲/۱۲
::الگوی گفت وگو::
امام موسی صدر بر پایه یک حرکت اجتماعی وسیع و حرکت از تغییر جامعه‌محور به تغییر سیاسی، توانست تأثیرگ...
روزنامه اطلاعات
۱۳۹۴/۱۲/۱۰
گزارشی از چهارمین گردهمایی سالانۀ گفت وگو(انجمن خیریۀ مؤسسات امام موسی صدر)
همایش کانون گفت و گو متفاوت از دیگر همایش هایی است که به طور معمول برگزار می شود. در این همایش سن و ...
کانون گفت و گو
۱۳۹۴/۱۲/۱۰
::الگوی گفت‌وگو::
صفحه ویژه «ادیان در خدمت انسان» به زبانهای ارمنی؛ ایتالیایی،آلمانی؛ فرانسوی، اسپانیایی؛ انگلیسی، ترک...
روابط عمومی موسسه امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۲/۰۱
::الگوی گفت وگو::
چهارمین گردهمایی سالانه کانون گفت وگو (مؤسسات امام موسی صدر) روز پنجشنبه 29 بهمن، از ساعت 15 تا 21 ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۱/۳۰
::الگوی گفت وگو::
همایش گفت وگو برای زندگی: بررسی تجربه امام موسی صدر با پرسش پاسخ به پایان رسید. در این بخش که تمام ...
روابط عمومی مؤسسۀ امام موسی صدر
۱۳۹۴/۱۱/۳۰
کتاب ادیان درخدمت انسان
Seyed Musa Sadr (Qom 1928- ...) Doctor de la Ley y economista, profesor de jurisprudencia y lógica,...
۱۳۹۴/۱۱/۲۷
ثمانية محاور يضمها هذا الكتاب بين دفتيه، كلها محاور هي ثمرة من أفكار الإمام الصدر عن الإنسان المنفّ...
۱۳۹۴/۱۱/۲۷
Reprenant certains textes fondamentaux de l Imam, cet ouvrage révèle la modernité de sa pensée reli...
۱۳۹۴/۱۱/۲۷
Kitabda yazılan İmam Musa Sədrin çıxışları və məqalələri Fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ol...
۱۳۹۴/۱۱/۲۷